Dwie główne tendencje, które wpływają na praktykę zarządzania zasobami ludzkimi

Millennials tworzą najmłodsze pokolenie wśród pracowników, aby wprowadzić nowy trend w zatrudnieniu. Ci młodzi pracownicy cenią osobiste przestoje i nie mają ochoty być "firmowymi ludźmi", których byli ich rodzicami. Wraz z nimi pojawia się tendencja do rekrutacji za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie pracodawcy mogą przeglądać kandydatów do pracy online. Tysiąclecia i rekrutacja w mediach społecznościowych stanowią wyzwanie dla sposobu, w jaki zasoby ludzkie zatrudniają pracowników i zarządzają nimi.

Millennials

Millennials urodzili się w latach 1977-1992 i mają 18 do 33 lat. Pod koniec 2011 r. Firma Pricewaterhouse Coopers, międzynarodowa firma konsultingowa zajmująca się miejscami pracy, przeprowadziła badanie na temat postawy pracy 4 364 tys. Osób, wszystkich absolwentów wyższych uczelni z 75 krajów. Wyniki pokazują, że ponad 25 procent respondentów spodziewa się mieć sześciu lub więcej pracodawców w swojej karierze, 43 procent pracujących będzie rozważać inną ofertę pracy, 41 procent woli komunikować się za pośrednictwem technologii niż twarzą w twarz, a 7 procent spodziewa się w pewnym momencie pracy za granicą. Przytłaczająca większość respondentów opowiada się za zasadami równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz elastycznymi harmonogramami pracy nad nagrodami finansowymi. Niewielka większość łączy się z markami pracodawców, których wartości są podobne do ich własnych.

Wyzwania Millennial

Menedżerowie zasobów ludzkich, których firmy nie mają programów równowagi między życiem zawodowym a prywatnym lub "cool", muszą być gotowi do lobbowania na rzecz większej elastyczności planowania i społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy, aby przyciągnąć i zatrudnić milenialów. Po zatrudnieniu milenialistów, HR musi dowiedzieć się, jak zdobyć ich lojalność, aby zapobiec chronicznym obrotom, które prowadzą do kosztownego ponownego zatrudnienia. To pokolenie wysoko ceni sobie czas osobisty i może szybko napisać tekst i ćwierkać między zleceniami pracy i zajęciami rekreacyjnymi. Federalna ustawa Fair Standards Standards wymaga od pracodawców dokładnych zapisów dotyczących godzin pracy pracowników. HR musi więc dostrzec, że zrelaksowani postawy millenialsów dotyczące rozdzielania zajęć na i poza służbą nie narażają pracodawców na ryzyko naruszenia prawa. Kolejnym zadaniem HR jest zmniejszenie napięć wśród pokolenia wyżu demograficznego, pokolenia Xers i pokoleń w miejscu pracy oraz szkolenie ich do pracy w zespole.

Social Media Hiring

Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi przeprowadziło ankietę wśród profesjonalistów z branży HR w raporcie "Badanie SHRM Research Spotlight: serwisy społecznościowe i kadra" z 2011 roku. Ponad połowa - 56 procent ankietowanych używa LinkedIn, Twittera i Facebooka do rekrutacji kandydatów do pracy. Serwisy społecznościowe dają rekruterom dostęp do większej liczby kandydatów, są niedrogimi narzędziami rekrutacyjnymi i zwiększają rozpoznawalność marki dla firm zatrudniających.

Wyzwania w mediach społecznościowych

Rekrutacja w mediach społecznościowych nie jest pozbawiona pułapek etycznych i prawnych. Profile online kandydatów do pracy zawierają zdjęcia i znacznie więcej informacji osobistych niż zwykle. Stwarza to ryzyko dyskryminacji przez pracodawców w stosunku do osób ubiegających się o pracę, w zależności od rasy, płci lub wieku, trzech prawnie chronionych klasyfikacji lub z powodów związanych ze stylem życia. Menedżerowie HR mogą pokazać, że przestrzegają prawa, publikując niedyskryminacyjne zasady zatrudniania na stronach internetowych swoich firm, aby osoby poszukujące pracy mogły je zobaczyć. Ustawa o uczciwej sprawozdawczości kredytowej wymaga, aby dział HR uzyskał zgodę kandydatów na stanowiska przed rozpoczęciem sprawdzania przeszłości przed zatrudnieniem. Ustawa dotyczy również rekrutacji mediów społecznościowych. Jeśli szkodliwe informacje o kandydacie zostaną ujawnione w Internecie lub z weryfikacji, ale zostaną zignorowane, dział HR może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niedbałe zatrudnienie, jeśli kandydat okaże się niebezpieczny dla miejsca pracy. Wyzwaniem dla HR jest ostrożne korzystanie z mediów społecznościowych i ustalanie internetowych zasad rekrutacji.

Popularne Wiadomości