Jakie są wskaźniki wydatków?

Zdolność do oceny stanu sytuacji finansowej firmy jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji dotyczących zarządzania. Wskaźnik finansowy to porównanie dwóch danych finansowych, które analitycy mogą wykorzystać do oceny wydatków i zysków. Termin "wskaźnik wydatków" może odnosić się do każdego wskaźnika finansowego, który obejmuje dane związane z wydatkami przedsiębiorstwa.

Obecny współczynnik

Wskaźnik bieżącej działalności jest równy jej aktywom obrotowym podzielony przez bieżące zobowiązania. Większe nakłady zwiększają ogólne zobowiązania spółki, co zmniejsza wskaźnik bieżący. Wskaźnik bieżącej płynności jest wskaźnikiem tego, jak dobrze firma może zaspokoić bieżące zobowiązania swoimi aktywami obrotowymi.

Współczynnik sprawności

Współczynnik efektywności przedsiębiorstwa jest równy całkowitym wydatkom w danym okresie podzielonym przez jego przychód w tym samym okresie. Wskaźnik efektywności jest powszechnie stosowany do obliczania siły banków i innych instytucji finansowych. Preferowany jest niski wskaźnik efektywności, ponieważ wyższy wskaźnik wskazuje, że wydatki są wysokie w porównaniu do przychodów.

Wskaźnik wydatków kapitałowych

Nakłady kapitałowe to wydatek poniesiony przez firmę, gdy inwestuje w aktywa, które mogą zwiększyć zyski w przyszłości. Na przykład, jeśli drobny rolnik kupuje nowy ciągnik, aby ułatwić zbiór plonów, pieniądze, które wydaje na nowy pojazd, są wydatkiem kapitałowym. Współczynnik nakładów inwestycyjnych firmy to kwota pieniędzy wydatkowana na kapitał podzielony przez całkowitą sprzedaż. Wskazuje, ile firma inwestuje, aby ułatwić wzrost.

Wskaźnik zadłużenia do dochodu

Wskaźnik długu do dochodu to całkowita kwota pieniędzy, jaką jednostka lub firma płaci, aby zaspokoić długi każdego miesiąca, podzielona przez całkowity dochód lub przychód. Kredytodawcy wykorzystują Twój wskaźnik zadłużenia do dochodu, aby ustalić, czy Cię zatwierdzić. Dług studencki, zadłużenie z tytułu kart kredytowych, kredyty hipoteczne i inne kredyty zwiększają stosunek długu do dochodu i mogą utrudnić uzyskanie nowych kredytów na finansowanie małej firmy.

Wzajemny stosunek kosztów do funduszy

Fundusz inwestycyjny to rodzaj profesjonalnie zarządzanej inwestycji, która łączy pieniądze od inwestorów, a następnie jest wykorzystywana do kupowania aktywów takich jak akcje i obligacje. W przypadku inwestycji w fundusze inwestycyjne, wskaźnik kosztów to całkowite koszty operacyjne funduszu podzielone przez jego średnie aktywa netto w ciągu roku. Fundusze wzajemne nakładają na akcjonariuszy roczną opłatę na pokrycie kosztów operacyjnych, więc wybór inwestycji w fundusz o niskim wskaźniku kosztów może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze.

Popularne Wiadomości