Co to jest płaska stopa procentowa?

Większość pożyczek w Stanach Zjednoczonych nalicza odsetki za pomocą metody degresywnego salda, co oznacza, że ​​odsetki są naliczane tylko od części nadal nieuregulowanej pożyczki. Z drugiej strony, zryczałtowana stopa procentowa oznacza, że ​​każda płatność obejmuje odsetki oparte na początkowym saldzie kredytu, więc pozostaje stała w czasie i kosztuje znacznie więcej niż przy malejącej równowadze.

Obliczenia

Aby obliczyć oprocentowanie pożyczki ryczałtowej, pomnóż stopę procentową przez początkową kwotę pożyczki przez liczbę lat w okresie pożyczki. Następnie podziel wynik przez liczbę płatności, aby ustalić należne odsetki za każdą płatność. Załóżmy na przykład, że Twoja firma pożycza 10 000 USD na 5 procent odsetek przez trzy lata, dokonując miesięcznych płatności. Pomnóż 10, 000 $ 0, 05 na 3, aby uzyskać całkowite odsetki w wysokości 1500 $. Ponieważ jest to 36 miesięcznych płatności, podziel 1500 $ przez 36, aby dowiedzieć się, że każda płatność zawiera 41, 67 $ odsetek.

Popularne Wiadomości