Jak wprowadzić cykliczne dwumiesięczne spotkanie w Kalendarzu Google

Oprócz ustawiania jednorazowych wydarzeń Kalendarz Google umożliwia automatyczne powtarzanie zdarzeń, które regularnie występują. Na przykład, możesz mieć dwumiesięczne spotkanie w tym samym czasie i co dwa miesiące; konfigurowanie tego spotkania w celu automatycznego powtarzania w Kalendarzu Google oszczędza czas i wysiłek związany z koniecznością ręcznego konfigurowania każdego spotkania. Możesz ustawić wydarzenie, które będzie powtarzane raz na dwa miesiące, gdy po raz pierwszy skonfigurujesz wydarzenie.

1.

Kliknij datę i godzinę odpowiadającą pierwszemu wystąpieniu wydarzenia cyklicznego w Kalendarzu Google i kliknij "Edytuj wydarzenie".

2.

Kliknij pole obok "Powtórz", aby otworzyć okno Powtórz.

3.

Wybierz "Miesięcznie" z rozwijanego menu "Powtórki" i "2" z menu rozwijanego "Powtórz każdy". Spowoduje to ustawienie spotkania, aby powtarzać się co dwa miesiące w Kalendarzu Google.

4.

Kliknij "Gotowe" i skonfiguruj inne szczegóły wydarzenia, takie jak tytuł, lokalizacja i opis, a następnie kliknij "Zapisz", aby zapisać wydarzenie.

Wskazówka

  • Jeśli dwumiesięczne spotkanie odbywa się tylko przez określony czas, skorzystaj z sekcji Koniec w oknie Powtórz, aby skonfigurować tylko ograniczoną liczbę instancji.

Popularne Wiadomości