Dwie strategie, które można wykorzystać w celu zmniejszenia hałasu w miejscu pracy

Zgodnie z wynikami badania internetowego przeprowadzonego przez Occupational and Environmental Medicine, aż 21 procent pracowników stale znosi wysoki poziom hałasu w miejscu pracy. Poziom hałasu powyżej poziomu komfortu pracownika może powodować wysoki poziom stresu, który przyczynia się do takich chorób, jak choroby serca. Organizacje muszą opracować skuteczne strategie hałasu, aby zmniejszyć poziom hałasu w miejscu pracy.

Sterowanie inżynieryjne

Według Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), kontrola techniczna jest preferowaną metodą redukcji poziomu hałasu w miejscu pracy. Korzystanie z kontroli technicznych w celu zmniejszenia hałasu wymaga modyfikacji sprzętu. Niektóre techniki modyfikacji sprzętu mające na celu zmniejszenie wytwarzanego hałasu obejmują stosowanie technik pochłaniania dźwięku, takich jak sprzęt tłumiący lub urządzenia do pochłaniania wibracji. Jeśli techniki inżynierskie nie zredukują nadmiernego poziomu hałasu, pracownikom należy zapewnić ochronne aparaty słuchowe.

Kontrola administracyjna

Kontrola administracyjna może być również bardzo skuteczna w ograniczaniu nadmiernego poziomu hałasu w miejscu pracy. Zabiegi pokojowe, takie jak umieszczanie dywanów i innych ekranów akustycznych między pracownikiem a sprzętem, mogą skutecznie zmniejszyć poziom hałasu. Sprzęt można przenieść do mniej obciążonego miejsca pracy. Zastąpienie przestarzałego sprzętu cichszą wersją lub uruchomionym sprzętem przy niższych prędkościach również pomaga zmniejszyć hałas.

Oszacowanie

Długotrwałe narażenie na niezdrowe poziomy hałasu może spowodować potencjalne uszkodzenie ucha i podnieść poziom stresu pracowników. Strategie muszą być opracowywane przez korporacje, aby zmniejszyć hałas w miejscu pracy. Rozpoznanie źródła nadmiernego hałasu jest pierwszym krokiem w procesie oceny. Aby ocenić obecny poziom hałasu, należy przeprowadzić rzetelne badania. Pomiary poziomu hałasu powinny być rejestrowane w trakcie dnia roboczego. Jeśli poziom hałasu okaże się zbyt wysoki, należy podjąć kroki w celu zmniejszenia tych poziomów lub usunięcia pracownika z głośnego otoczenia.

Zmiana zasad hałasu w miejscu pracy

OSHA wymaga, aby pracodawcy opracowali i wdrożyli politykę dotyczącą hałasu w miejscu pracy dla pracowników narażonych na hałas powyżej przepisów OSHA. Przepisy mają na celu ochronę pracowników przed utratą słuchu spowodowaną długotrwałym narażeniem na niezdrowe poziomy hałasu. Menedżerowie muszą ocenić poziom hałasu w miejscu pracy w swojej organizacji i podjąć niezbędne kroki w celu poprawy. Może to wymagać zmiany strategii firmy dotyczącej radzenia sobie z poziomami hałasu. Organizacje powinny dokonywać okresowego przeglądu swojej polityki dotyczącej hałasu i ich skuteczności w zmniejszaniu poziomu hałasu w miejscu pracy.

Popularne Wiadomości