Jak określić wynagrodzenie brutto, jeśli pracodawca płaci FICA

Federalna Ustawa o składkach na ubezpieczenie (FICA) składa się z dwóch komponentów: zabezpieczenia społecznego i ubezpieczenia Medicare. Internal Revenue Service ma ustawowe uprawnienia do zbierania obu podatków. Zarówno pracodawca, jak i pracownik są zobowiązani do płacenia podatków FICA. Płaca brutto pracownika to jej dochód przed potrąceniem potrąceń. Jeśli jesteś pracodawcą domowym, a Ty wolisz, możesz zapłacić udziałowi pracownika w podatkach FICA. Niezależnie od tego, czy płacisz pracownikowi część FICA, procedura ustalania jej wartości brutto jest taka sama.

1.

Oblicz wynagrodzenie brutto dla pracownika godzinowego, mnożąc jego regularne godziny za okres płac przez jego regularną stawkę wynagrodzenia. Regularne godziny to godziny pracy do 40 w tygodniu. Jeśli jest to stosowne, pomnóż godziny nadliczbowe przez 1, 5-krotność regularnej stawki wynagrodzenia. Zgodnie z prawem federalnym godziny nadliczbowe wynoszą ponad 40 dni w tygodniu. Dodaj zarobki regularne i za nadgodziny, aby otrzymać wynagrodzenie brutto.

2.

Oblicz wynagrodzenie brutto dla płatnego pracownika, dzieląc jego roczne wynagrodzenie przez liczbę rocznych okresów płatności.

3.

Nie odkładaj podatków z Ubezpieczeń Społecznych lub Medicare od wynagrodzenia brutto, jeśli zdecydujesz się zapłacić je za pracownika. Na przykład w momencie publikacji pracownik jest zobowiązany do zapłaty 4, 2 procent wynagrodzenia brutto do rocznego pułapu wynagrodzenia w wysokości 106.800 dolarów w podatku Ubezpieczenia Społecznego i 1, 45 procent wszystkich brutto w podatku Medicare. Płacisz odpowiednio 6, 2 procent i 1, 45 procent. Ponieważ płacisz pracownikowi, płacisz łącznie 10, 4 procent podatku Ubezpieczenia Społecznego i 2, 9 procent podatku Medicare.

4.

Podaj kwotę podatków, które płacisz w pensji pracownika brutto dla celów podatku dochodowego, ale nie licz ich jako wynagrodzeń w ramach Medicare lub Social Security. Załóżmy, że płacisz pracownikowi 350 $ tygodniowo na cele FICA. Oznacza to, że płacisz 14, 70 USD w podatku Ubezpieczenia Społecznego i 5, 06 USD w podatku Medicare dla pracownika, plus twój udział 21, 70 USD w podatku Ubezpieczenia Społecznego i 5, 06 USD w podatku Medicare. Dla celów federalnych i, w stosownych przypadkach, państwowych podatków dochodowych, wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 369, 76 USD (350 USD + 14, 70 USD + 5, 06 USD), ale dla celów FICA jego wynagrodzenie brutto wynosi 350 USD.

Wskazówki

  • Zapłać podatek FICA na rzecz IRS. Jeśli zatrzymasz FICA od wynagrodzeń pracowników, zapłać swoją część wraz z częścią FICA i federalną zapłatę podatku dochodowego, łącznie z IRS.
  • Pracownicy domowi to osoby pracujące w domu lub w jego pobliżu, takie jak opiekunowie, opiekunki, sprzątaczki, pokojówki, prywatne pielęgniarki, gospodynie domowe i kierowcy.

Popularne Wiadomości