Jak wyświetlić formatowanie w programie Word 2007

Wyświetlanie znaczników formatowania w programie Microsoft Word 2007 zapewnia precyzyjną kontrolę nad układem dokumentu. Na przykład formatowanie w biznesplanie może wyglądać tak samo bez widocznych znaków, ale włączenie tych opcji pozwala łatwo zauważyć różnice między podziałami linii, powrotami karetki i podziałami stron. Wyświetlanie znaczników formatowania umożliwia również pozycjonowanie kursora bezpośrednio przed znacznikiem i naciśnięcie przycisku "Usuń" w celu usunięcia formatu.

1.

Otwórz dokument biznesowy w programie Microsoft Word 2007.

2.

Kliknij przycisk "Microsoft" na pasku narzędzi i wybierz "Opcje programu Word".

3.

Kliknij kartę "Ekran".

4.

Zaznacz "Pokaż wszystkie znaczniki formatowania" w sekcji "Zawsze pokazuj znaki formatowania na ekranie".

5.

Kliknij OK."

Wskazówka

  • Możesz również kliknąć przycisk "Pokaż / ukryj" w sekcji Akapit strony głównej, aby szybko przełączać znaki formatowania.

Popularne Wiadomości