Rodzaje stosunków pracowniczych

Relacje pracownicze stanowią ważną część interakcji z pracownikami. Jako właściciel małej firmy, jesteś odpowiedzialny za edukację, doradztwo i wspieranie swoich pracowników, aby stworzyć środowisko, które zachęca do wydajności i pozytywnego morale. Dodatkowe obowiązki w zakresie stosunku pracy obejmują zapobieganie konfliktom, gdy jest to możliwe, oraz rozwiązywanie konfliktów, które mogą wynikać z nieporozumień lub niewłaściwego postępowania w miejscu pracy.

Działania naprawcze

Działanie korygujące służy jako forma relacji z pracownikami. Jeśli pracownik robi coś, co wymaga ustnego ostrzeżenia lub pisemnej dokumentacji, uznaje się to za działanie korygujące. Przytocz zasady firmy lub zasady, które wspierają Twoją decyzję o podjęciu działań naprawczych. Zawsze ćwicz obiektywność. Skup się na działaniu, a nie na osobie, która to zrobiła.

Ocena wydajności

Pracownicy zbierają cenne informacje ze swoich opinii. Oceny pracowników pomagają w konstruowaniu opinii w profesjonalny i kompleksowy sposób. Ocena pracownika w kluczowych obszarach jego pracy i omawianie jego mocnych i słabych stron pomaga ci odnieść się do swoich oczekiwań. Daj walczącym pracownikom narzędzia, których potrzebują, aby odnieść sukces, oraz rozsądny czas na ulepszenia.

Interpretacja reguły i polityki

Zapewnienie pracownikom zrozumienia poszczególnych zasad firmy należy do obowiązków kierownictwa. Podczas zatrudniania nowego pracownika wyjaśnij niektóre zasady lub reguły podatne na nieporozumienia. Zachęcaj wszystkich pracowników - nowych i ustalonych - do zgłaszania się z pytaniami dotyczącymi zasad i zasad firmy. Pomóż pracownikom zrozumieć, w jaki sposób reguły lub zasady zostały naruszone przez ich rówieśników w przypadkach związanych z dyskryminacją lub nękaniem w miejscu pracy.

Wsparcie

Stosuj politykę otwartych drzwi z pracownikami. Część dobrych relacji z pracownikami obejmuje utrzymanie otwartej linii komunikacji. Zachęcaj pracowników do komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych z pracą lub osobistymi problemami, które mają wpływ na ich pracę. Obsługa skarg, dostosowywanie harmonogramów pracy lub kierowanie do użytecznych zasobów pomaga odnosić się do pracowników. Radzić sobie ze wszystkimi interakcjami w uczciwy i spójny sposób. Zachowaj poufność, aby wzbudzić zaufanie pracowników.

Popularne Wiadomości