Jakie są różne sposoby komunikowania się z pracownikami?

Skuteczna komunikacja jest jedną z najważniejszych części prowadzenia udanego biznesu. Większe firmy z różnymi kulturami i językami w jednym biurze mogą cierpieć na nieskuteczną komunikację, co oznacza, że ​​wiadomości mogą się zagubić na co dzień. Menedżerowie muszą nauczyć się różnych metod komunikowania się z pracownikami, aby wiadomości były odbierane nie tylko przez pracowników, ale również rozumiane.

Uznanie

Oferuj uznanie, takie jak nagrody lub wzmianki w wewnętrznych biuletynach, gdy pracownik robi coś dobrze lub przekracza oczekiwania w miejscu pracy. Zwróć uwagę i uznanie pracowników, ponieważ zwiększa ich pewność siebie i zwiększa ich motywację do dobrych wyników w miejscu pracy. Ponadto, uznanie informuje o tym, co działa, a co nie w biurze lub miejscu pracy. Witryna Biztrain sugeruje nawet oklaskiwanie robotników, którzy dobrze radzą sobie w miejscu pracy, więc inni biorą udział w rozpoznawaniu.

Mentoring "jeden na jeden"

Coaching lub mentoring w miejscu pracy to kolejna skuteczna metoda komunikowania tego, co jest oczekiwane dla danej pozycji, bez bycia apodyktyczną czy wymagającą. Oferowanie mentoringu lub coachingu swoim pracownikom pokazuje, że zależy Ci na ich pracy i wynikach. Upewnij się, że pozytywny coaching odbywa się publicznie, więc inni pracownicy biorą pod uwagę to, co jest preferowane lub wymagane.

Chwalący robotnicy

Chwalenie pracowników nieco różni się od uznania. Chwalenie polega na tym, że ktoś klepie kogoś po plecach za dobrze wykonaną pracę na miejscu. Zapewnienie pozytywnych pochwał zwiększa zaufanie do pracowników i może pomóc zwiększyć motywację i produktywność w biurze. Nie odkładaj pochwał; podawać, gdy pracownik robi coś dobrze, aby rozpoznał, co zrobił dobrze.

Przywództwo w ustawieniach Office

Promuj pracowników do ról przywódczych, gdy pokazują możliwości przywództwa i zarządzania. Pracownicy są stymulowani przez role przywódcze, zgodnie ze stroną Biztrain. Role przywództwa mogą być przypisane do każdego projektu lub zadania, co oznacza, że ​​kilku pracowników otrzymuje uznanie i możliwość prowadzenia. To samo odniesienie wyjaśnia, że ​​role przywódcze przekazują oczekiwania dotyczące wewnętrznych procesów i procesów.

Praca zespołowa

Duch zespołowy i praca zespołowa, takie jak wkład pracowników, burza mózgów i dzielenie się pomysłami, to kolejny sposób komunikowania tego, czego się oczekuje. Łączenie pracowników w ustawieniach zespołowych pokazuje pracownikom, jak współpracować z innymi pracownikami i jak zbudować zaufany zespół, aby wykonać zadanie.

Popularne Wiadomości