Co oznacza wstrzymanie wypłaty?

Jeśli zatrudniasz pracowników do swojej małej firmy, powinieneś zapłacić im dokładnie i na czas za pracę, którą wykonują. Zazwyczaj słowo "potrącanie" jest powiązane z obowiązkowymi odliczeniami, które są wymagane do pobrania z wypłat pracowników. Jednak "wstrzymanie wypłaty" odnosi się do odmowy pracodawcy zrekompensowania pracownika za świadczone usługi.

Regularne sprawdzanie płatności

W większości stanów obowiązują przepisy dotyczące płac, które określają ramy czasowe, w których pracownicy muszą otrzymywać wynagrodzenie. Nawet jeśli masz tylko garstkę pracowników, te prawa nadal obowiązują. Na przykład w Teksasie pracownicy bez wynagrodzenia muszą otrzymywać co najmniej półtorej godziny i zwalniać pracowników co najmniej raz w miesiącu. Jeśli prawo stanowe nie zawiera zasad dotyczących minimalnej dziennej płacy, prawo federalne, które wymaga ustanowienia regularnych płatnych dni, wymaga szybkiej płatności lub płatności w następnym regularnym dniu wypłaty zarobionych zarobków. Płace obejmują wynagrodzenie za regularne i nadgodziny, wynagrodzenia, prowizje, premie, wynagrodzenie za urlop, chorobę i czas osobisty, urlopy i odprawy. Tak długo, jak pracownik zarabia, nie powinno się wstrzymywać wypłaty. Co więcej, nie można uzależnić wypłaty od pracownika podpisującego formularz zwolnienia lub uczestniczącego w rozmowie wyjazdowej.

Ostateczna płatność czekowa

Prawo federalne nie wymaga od wypowiedzianych pracowników wypłacania ostatecznej wypłaty natychmiast po separacji. Jednak wiele stanów ma przepisy dotyczące ostatecznych wypłat. Na przykład w Teksasie, jeśli pracownik jest zwolniony, zwolniony lub zwolniony, ostateczne wynagrodzenie jest należne w ciągu sześciu dni od daty rozwiązania. Jeśli zrezygnuje, przejdzie na emeryturę lub zrezygnuje, ostateczne wynagrodzenie ma nastąpić do następnego dnia. Prawo stanowe dyktuje również rodzaje odliczeń, które mogą być dokonane z ostatecznej wypłaty pracownika. Na przykład państwo może zabronić ci dokonywania potrąceń z końcowego wynagrodzenia, nawet za przedmioty, które pracownik zawdzięcza firmie. Jeśli pracownik nie zwróci rzeczy należnych, możesz wnieść pozew o ich odzyskanie. Jeśli potrącenia z tytułu odzyskania należnych kwot są dozwolone, państwo na ogół ogranicza kwotę, którą można odjąć, i zabrania odliczenia, jeśli spowoduje to, że wynagrodzenie pracownika spadnie poniżej federalnego lub stanowego minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązkowa zaliczka

Jesteś zobowiązany do wprowadzenia obowiązkowego potrącania z wypłat pracowników. Odliczenia te odnoszą się do wszystkich wypłat, w tym do ostatecznego wynagrodzenia. Obejmuje to federalny podatek dochodowy, podatek socjalny, podatek Medicare oraz obowiązujące podatki państwowe i lokalne oraz dodatki do wynagrodzenia.

Ostrzeżenie

Wstrzymanie wypłaty pracownika ma konsekwencje. Pracownik może złożyć skargę do Departamentu Pracy, Wynagrodzenia i Godzin w USA. Departament skontaktuje się z tobą i nieformalnie poprosi o przekazanie pracownikowi jego wypłaty. Jeśli nie spełnisz wymagań, departament przeprowadzi kontrolę, aw razie potrzeby uzyska federalne zlecenie nakazujące ci wypłatę pracownika. Pracodawca, który celowo odmawia wypłaty wynagrodzenia, może być zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia z powrotem, kar umownych, takich jak podwójne zasiłki, rozsądne opłaty sądowe i adwokackie, aw zależności od stanu - kara za czas oczekiwania. Co więcej, umyślni gwałciciele mogą zostać postawieni przed sądem karnym, więzieniem i grzywną w wysokości do 10 000 USD.

Popularne Wiadomości