Elementy różnorodności w miejscu pracy

Przegląd

Stany Zjednoczone są narodem opartym na różnorodności i praktycznie każda firma w kraju - mała, średnia lub duża - zatrudnia siły roboczej, która jest zróżnicowana pod względem wieku, płci, zdolności i pochodzenia etnicznego. Firmy, które postrzegają różnorodność jako atut i wykorzystują potencjał tworzenia różnorodnych zespołów w celu sprostania codziennym wyzwaniom, mogą osiągnąć długotrwałe korzyści.

Różnorodność wieku

Różne grupy wiekowe mogą być reprezentowane w ramach jednej firmy. Od starszego, bardziej doświadczonego personelu, przez personel w średnim wieku, do niedawnych absolwentów szkół wyższych, a nawet nastolatków, każde pokolenie ma swoje unikalne cechy. Różne grupy wiekowe mogą wymagać różnych stylów zarządzania i mogą znaleźć się w sprzeczności z innymi grupami ze względu na różnice w doświadczeniu i pokoleniowe postrzeganie.

Mieszaj grupy wiekowe w swojej firmie mądrze; podczas gdy każda grupa daje różne mocne strony organizacji, zbyt liberalne mieszanie może w końcu utrudnić wydajność ze względu na brak spójności wśród pracowników.

Zróżnicowanie ze względu na płeć

W większości firm różnice między płciami są niewielkie. Nawet tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn prace, takie jak wydobycie węgla lub murowanie, często są obsadzone kobietami, a także odwrotnie. Główne problemy związane z różnorodnością płci wynikają z czynników psychologicznych; ludzie mogą mieć trudności z przełamaniem z góry ustalonych przekonań na temat mocnych i słabych stron przeciwnej płci. Z tego powodu wiele małych firm uznało szkolenia z różnorodności pracowników za skuteczne w utrzymywaniu harmonijnych relacji między pracownikami obu płci.

Różnorodność umiejętności

Pracownicy niepełnosprawni zmagają się z takimi samymi problemami jak kobiety w miejscu pracy: psychologiczne uprzedzenia ich współpracowników. Chociaż nie można zaprzeczyć, że niektóre upośledzenia fizyczne lub umysłowe niekoniecznie wykluczają wykonywanie pewnych czynności, każda niepełnosprawna osoba może wykonywać wiele innych zadań, często znacznie skuteczniejszych niż ich współpracownicy.

Kluczem w zarządzaniu różnorodnością umiejętności jest dopasowywanie niepełnosprawnych pracowników do zadań, które mogą wykonywać najbardziej efektywnie, pamiętając, że pracownik / praca musi być satysfakcjonujący dla pracownika i jego specjalizacji. Podobnie jak w przypadku różnorodności płci, skuteczne szkolenie w zakresie różnorodności / wrażliwości może pomóc przełamać psychologiczne bariery w akceptacji niepełnosprawnych pracowników.

Różnorodność etniczna

Różnorodność etniczna jest problemem typu "hot-button" w firmach w całym kraju, ale czynnik ten może mieć najmniejszy wpływ na zdolność pracownika do wykonywania swojej pracy. W przeciwieństwie do kwestii wieku, płci i różnorodności umiejętności, kwestie wynikające z różnorodności etnicznej są czysto psychologiczne, a uprzedzenia nie mają żadnej podstawy. Różnorodność etyczna może powodować wyzwania w zakresie socjalizacji z powodu różnych doświadczeń, ideałów i tożsamości psychologicznych, ale różnice etniczne nie mają wpływu na osobiste kompetencje danej osoby.

Różnorodność społeczna

Różnorodność w statusie społecznym rzadko pojawia się w tradycyjnych dyskusjach na temat różnorodności w miejscu pracy. Ten problem, podobnie jak w przypadku goryla o wadze 800 funtów, jest wszechobecną rzeczywistością, o której wszyscy wiedzą. W typowym biurze osoby zarabiające ponad 500 000 $ rocznie mogą mieć biura przy ścianie, podczas gdy inne zarabiające 40 000 $ rocznie pracują w kabinach w centrum, a jeszcze inne zarabiają 15 000 $ rocznie bez żadnych świadczeń na najniższym piętrze. Ci ludzie mają wyraźnie różne style życia, zainteresowania, zainteresowania i obawy, ale wielu z nich współdziałają i pracują razem na co dzień.

Staraj się, aby każdy pracownik czuł się sprawiedliwie wynagradzany, zgodnie ze swoimi zdolnościami i wkładem, aby uniknąć uczucia złej woli między pracownikami o różnym statusie społecznym.

Popularne Wiadomości