Jak wyznaczyć mnożnik wydatków i zysków

Mnożniki kosztów i zysków mogą być zarówno ważnymi elementami twojego planu finansowego, ale są też specyficzne dla konkretnej branży. Mnożniki kosztów zwiększają koszty potencjalnych szans, przewidując koszty na przyszłe lata, chociaż niektóre państwa stosują z góry określony mnożnik kosztów jako wskaźnik do celów regulacyjnych w określonych przypadkach. Mnożniki zysku pomagają docenić wartość Twojej firmy poprzez sprzedaż zysków na zewnątrz, zapewniając, że otrzymujesz sprawiedliwą nagrodę za lata pracy.

Mnożniki kosztów

W ogólnych warunkach biznesowych mnożnik kosztów jest numerem branżowym lub biznesowym, który odzwierciedla kwotę, której spodziewasz się, że wydatki wzrosną w czasie dla danego projektu lub dla całej firmy. Można go określić na różne sposoby w zależności od celu. Jako narzędzie ogólnej wyceny, ta liczba często opiera się na standardach branżowych, które zapewniają ogólną liczbę, która pomaga w przyszłych prognozach. Może być również dostosowany do indywidualnej firmy lub projektu w oparciu o historyczne dane, prognozowany wzrost lub przewidywania wewnętrzne. Aby to obliczyć, użyj poprzednich numerów dla konkretnego projektu lub roku podatkowego, aby określić, ile wydatków wzrośnie rocznie, i wykorzystaj to do obliczenia przyszłych budżetów. Jeśli spodziewasz się, że te koszty spadną i może to uzasadnić, mnożnik może zostać odpowiednio dostosowany. Poprzez zmianę mnożnika kosztów, możesz znaleźć możliwości biznesowe mniej lub bardziej atrakcyjne, a to może wpłynąć na decyzje, gdy wydatki są niepewne.

Standardy państwowe

Pracownicy zajmujący się odszkodowaniami, ubezpieczeniami i bankructwem to trzy wspólne obszary, w których zaczynają obowiązywać mnożniki wydatków, a mnożnik kosztów w tych przypadkach prawdopodobnie będzie stałą liczbą określoną przez państwo. Standardy te zwiększają przewidywalność kosztów transakcyjnych i usprawniają proces dla agencji państwowych. Jeśli mnożnik kosztu nie mieści się w historycznych normach twojej firmy, twój stan prawdopodobnie będzie wymagał wyjaśnienia.

Mnożnik zysku

Mnożnik zysku może odnosić się do wielu obliczeń w różnych kontekstach. Jednym z typowych zastosowań jest pomoc w określeniu przyszłej wartości firmy. Jeśli jesteś gotowy sprzedać swój biznes, prawdopodobnie nie chcesz rozliczać się z wartości aktywów i zysku netto, jaki zarobiłeś w zeszłym roku; chcesz numer, który odzwierciedla oczekiwaną wartość, jaką firma przyniesie nowemu właścicielowi. Firmy przewidują przyszłe zyski poprzez pomnożenie ich zysku netto przed opodatkowaniem przez liczbę określoną przez ich historyczne wartości zysku lub prognozy sprzedaży, zwykle w zakresie od 1, 0 do 2, 5. W przypadku małej firmy na tę liczbę może mieć wpływ wielkość firmy, liczba lat działalności, stan lokalnej gospodarki i wszelkie dodatkowe ryzyko, jakie ponosi kupujący.

Dokonywanie dostosowań

W wielu branżach stosuje się standardowe mnożniki zysku, które można wykorzystać do wyceny. Ustalenie mnożnika zysku dla konkretnej firmy może wymagać pewnych korekt w bilansie. Na przykład wiele startupów chce rozwijać firmę, minimalizując wydatki na wynagrodzenia. Właścicielka może w ogóle nie zarabiać na wynagrodzenie lub może zabrać ze sobą tak mało, jak to tylko możliwe. Mnożnik zysku wymagałby dostosowania liczb w celu odzwierciedlenia wynagrodzenia rynkowego jako wydatku, ponieważ nie można zakładać, że osoba przejmująca firmę akceptuje taką samą niską pensję dla siebie. Z drugiej strony, jeśli Twój dochód został obniżony o wydatki planowe, takie jak koszty podróży, będziesz chciał ponownie umieścić je w swoich bilansach w celu obliczenia mnożnika zysku, ponieważ nowy właściciel może nie zdecydować się na wydanie tych pieniędzy lub może chcieć usunąć je z przepływów pieniężnych firmy.

Popularne Wiadomości