Czynniki wpływające na efektywną pracę zespołową

Skuteczny zespół wymaga spójności, z którą wiąże się kilka czynników. Aby zrozumieć, jak zmontować skuteczny zespół, najpierw trzeba poznać czynniki wpływające na efektywną pracę zespołową. Kiedy wiesz, jak stworzyć wydajne środowisko zespołu, możesz zacząć oczekiwać pozytywnych wyników ze swojego zespołu.

Skoncentruj się na celach

Według Rice University Web Services, zespół kieruje się wspólnym celem. Aby mieć efektywny zespół, ten wspólny cel musi być wcześniej sprecyzowany i zrozumiany przez członków zespołu. To, co pomaga zespołowi osiągnąć sukces, koncentruje się na celach zespołu. Przedstaw cele na piśmie, aby każdy mógł zobaczyć i zrozumieć cele zespołu i pomóc w ich realizacji.

Usuń przeszkody kompensacyjne

Zespół działa dobrze, gdy członkowie rozumieją, co otrzymają rekompensatę za ich wysiłki. Wszystkie notatki biznesowe najlepiej wymyślić plan kompensacyjny przed złożeniem zespołu. Kiedy oczekiwania dotyczące rekompensaty są ustalane przed podpisaniem umowy o członkostwie, odszkodowanie może zostać usunięte jako przeszkoda dla efektywnej pracy zespołowej. Jeśli wszyscy członkowie zespołu czują, że otrzymują sprawiedliwą rekompensatę, może to pomóc w osiągnięciu maksymalnej produktywności.

Komunikacja jest kluczowa

Komunikacja w tworzeniu skutecznego zespołu odbywa się na dwóch poziomach: komunikacji między członkami zespołu i komunikacji od kierownictwa do zespołu. Zachęcaj do otwartej komunikacji pomiędzy członkami drużyny, aby mogli się nauczyć, jak się komunikują. Według internetowego zasobu biznesowego Business Town oznacza to nieformalną komunikację, a także profesjonalną komunikację. Zachęcaj do interakcji między członkami zespołu poza biurem, aby rozwijać lepszą komunikację. Menedżerowie powinni odbywać regularne spotkania, aby zespół aktualizował ważne informacje i oferował szkolenia. Są to rodzaje narzędzi, których zespół potrzebuje od kierownictwa i firmy, aby były skuteczne.

Zachęcaj pozytywne postawy

Aby członkowie zespołu dobrze ze sobą współpracowali, wszyscy muszą mieć pozytywne nastawienie do firmy, projektu i jego celów oraz siebie nawzajem. Jeśli członkowie zespołu nie znają się dobrze lub nie współpracowali wcześniej, zachęcajcie ich do swobodnych spotkań, powiedzmy spotkania w porze lunchu lub kolacji po godzinach. Wspólne doświadczenia tworzą więzi i budują zaufanie, które są dobrym sposobem na promowanie ducha zespołu. Postaraj się, aby ich biura były blisko siebie, aby ułatwić wymianę pomysłów. Uważaj na negatywnych ludzi i zachęć ich do zmiany lub usunięcia ich z zespołu.

Rozdaj konflikty

Serwisy internetowe Uniwersytetu Rice sugerują radzenie sobie z konfliktami w zespole w miarę jego pojawiania się. Konflikt ma tendencję do odrzucania zespołu, odsuwając go od celów i celów. Ucząc się radzić sobie z konfliktem natychmiast, zespół może pozostać skuteczny przez cały czas.

Popularne Wiadomości