Wartość terminów spotkań w biznesie

Nawet najbardziej zapracowane przedsiębiorstwo musi dotrzymać terminów. Terminowość jest kluczowa, aby zapewnić zadowolenie tym, którzy utrzymują firmę w biznesie. Terminy są ważne w firmie, w jej relacjach z wierzycielami, a nawet w rozwoju zawodowym pracowników; bez kultury terminowości, połączenie w łańcuchu procesów biznesowych może zostać zerwane.

Utrzymanie zadowolonych klientów

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym konsultantem, czy dużą firmą, konieczne jest spełnienie oczekiwań klienta. Obejmuje to wypełnienie umowy w ustalonym terminie. Niedotrzymanie terminów może doprowadzić do złej reputacji firmy. W biznesie kluczowe jest tworzenie powtarzających się klientów; nie chcesz dostarczać klientom negatywnych doświadczeń, nie zdążając na czas.

Zwiększanie morale pracowników

Spełnienie wewnętrznych terminów służy morale pracowników. Jeśli terminy są cenione, a dotrzymywanie tych terminów jest egzekwowane, oczekiwania są spójne. Pracownicy, którzy dotrzymują terminów, nie będą odczuwali urazy wobec tych, którzy tego nie robią. Aby zrekompensować różne style stymulacji wśród pracowników, a jednocześnie egzekwować terminy, menedżerowie mogą rozważyć utworzenie zespołów roboczych złożonych z osób o podobnych stylach pracy. Ci, którzy zazwyczaj wykonują większość pracy tuż przed terminem, mogą ze sobą współpracować, podobnie jak ci, którzy wolą wczesny start w projekcie.

Dobry kredyt biznesowy

W pewnym momencie większość firm będzie potrzebować napływu gotówki. Spotykanie terminów płatności utrzymuje pozytywną historię kredytową i zwiększa szansę, że firma będzie mogła pożyczyć pieniądze. Firma może również pozywać inwestorów zewnętrznych, wiedząc, że nie będą się oni bali perspektywą zakupu firmy z problemem kredytowym.

Produktywność i plany biznesowe

Zachęcanie pracowników do dotrzymywania terminów wewnętrznych zapewnia produktywność firmy na właściwej drodze. Wewnętrzne ramy czasowe rozwoju produktu i wzrostu sprzedaży wpływają bezpośrednio na ogólny biznesplan firmy. Nieprzestrzeganie terminów wewnętrznych prowadzi do firmy, która nie realizuje założonego wzrostu. Gdy firma nie pracuje, jej trajektoria jest nieprzewidywalna, szczególnie jeśli seria nieosiągalnych terminów nie może być wyjaśniona przez nieoczekiwane i tymczasowe czynniki.

Dobre relacje z dostawcami

Płacenie dostawcom na czas utrzymuje pozytywną relację z nimi. W szczególności w handlu detalicznym lub usługach gastronomicznych, w których wymagana jest stała podaż produktów i materiałów, zerwanie przepływu towarów może oznaczać katastrofę dla firmy. Upewnienie się, że dostawcy są opłacani na czas, może wystarczyć, aby przekonać ich do przyznania kredytu w trudnych czasach. Pamiętaj, że kiedy nie płacisz swoim dostawcom, tracą pieniądze i mogą cię mniej cenić jako klienta.

Rozszerzony zestaw umiejętności dla pracowników

Kiedy pracownicy konsekwentnie spełniają terminy, są postrzegani jako wiarygodni i odpowiedzialni. Są to umiejętności rynkowe, które pracownicy mogą nosić ze sobą przez całe życie zawodowe. Niezależnie od tego, czy pracownicy są naturalnie dobrzy w dotrzymywaniu terminów, czy też w miejscu pracy, zachęcają do tego, bardzo dobre wyniki w zakresie terminów spotkań to coś, co pracownicy mogą uwzględnić w swoich życiorysach.

Popularne Wiadomości