Najszybszy sposób sprawdzenia, czy tabela MYSQL istnieje w PHP

Dynamiczne strony PHP dają możliwość dynamicznego wyboru tabeli MySQL, z której należy wysyłać zapytania. Musisz upewnić się, że tabela istnieje przed uruchomieniem zapytania w tabeli. PHP ma szybką funkcję, która zwraca wszystkie dostępne tabele na serwerze; używasz tej funkcji do określenia, czy twoja wybrana tabela istnieje.

1.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PHP, którego chcesz użyć do zidentyfikowania istniejącej tabeli. Kliknij "Otwórz za pomocą" i wybierz swojego edytora PHP.

2.

Połącz się z bazą danych MySQL. Poniższy kod łączy się z serwerem bazy danych o nazwie "myserver:"

mysql_connect ("myserver", "user", "password")

3.

Pobierz listę tabel z bazy danych. Poniższy kod przypisuje listę tabel w bazie danych "baza danych" do zmiennej "tabele":

$ table = mysql-list-tables ("database");

4.

Określ, czy istnieje tabela. Poniższy kod wykonuje pętle w każdej tabeli i określa, czy istnieje tabela o nazwie "mytable":

while ($ row = mysql_fetch_row ($ table)) {if ($ row == "mytable") {echo "Tabela istnieje"; }}

Popularne Wiadomości